top of page
TIETOSUOJA SELOSTE
Tietojen hallinnasta vastuussa oleva yritys:
 

Woolberg studio Oy, y-tunnus: 3226707-6

Läntinen linjalpuisto 2 B 13, 45700 Kuusankoski

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö:

Anne Lindberg

email: anne@woolberg.store

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

 

Tietojen käsittely perustuu asiakkaan ja Woolberg studio Oy:n väliseen asiakassuhteeseen. Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon, verkkokaupan kehittämiseen ja luotettavan asiakaskokemuksen tuottamiseen.

 

Rekisterin tietosisältö:

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite),  tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilauksiin liittyvät tiedot.

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakkaan tehdessä tilauksen verkkokaupassa, sähköpostilla tai sosiaalisen median palveluiden kautta.

Tietoja ei luovuteta muille tahoille, tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, pois lukien viranomaispyynnöt.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista:

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen anne@woolberg.store

bottom of page